Ministeren negativ til arbeidsprosjekt på Dale

Dale-bonde Jan Egil Skjørestad ønsker å gi asylsøkere arbeidstrening på gården sin og er skuffet over inkluderingsministerens holdning til forslaget.