Glatte veier - ferjene går

Tross sterk vind i Rogaland på søndag går alle ferjesambandene som normalt. Men bilistene må kjøre forsiktig på glatte veier.