Anleggsstart tross vind-anke

Grunneier Ingolv Helland anker tapt tvistesak om plasseringen av seks vindmøller på Høg-Jæren til lagmannsretten.