• Heidi Hjorteland Wigestrand

Rv. 13 ved Tysdalsvatnet er åpen igjen

Kl. 14.10 åpnet rv. 13 ved Tysdalsvatnet igjen for fri ferdsel.