• Pål Christensen

Legger ned pelsfarmen

En pelsdyroppdretter i Hjelmeland har fått varsel om tvangsmulkt. Han legger derfor ned farmen.