• Oda Solum Søndervik på 4. trinn har full kontroll.

Nye hinder for Oda

Oda Solum Søndervik og de andre elevene på Hana skole har fått en splitter ny hinderløype de kan bryne seg på i friminuttene.