• Kristian Jacobsen

Sengepost for kritisk <br/>syke brøt loven

«Nestenulykker» ved post 1H ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), blir i stor grad ikke blir meldt, ifølge Helsetilsynet i Rogaland som i sommer og høst har vært på tilsynsbesøk.