• 130 elever på 7. og 10. trinn i Stavanger sier at de blir mobbet ukentlig. Zero

Flere elever mobbes i Stavanger

80 av 1500 elever på 7. trinn og 50 av 1250 elever på 10. trinn i stavangerskolen sier at de blir mobbet én eller flere ganger i uken. Antimobbeprogrammer er til liten hjelp.