• I diskusjon om det planlagte kompetansesenteret for helikoptertrening på Sola. Ole Petter Bakken som ledet studiearbeidet om senteret, til venstre, og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Jonas Haarr Friestad

Bråstopp for kropps- gjennomlysing

Skanning av flypassasjerer i sikkerhetskontrollene er helt uaktuelt i Norge. Stavanger lufthavn, Sola var tenkt som norsk prøveflyplass for en slik ordning.