Viftet med våpen på sosialkontor

En 32 år gammel mann viftet med et håndvåpen på Hillevåg og Hinna sosialkontor mandag formiddag. Væpnet politi leter nå etter mannen.