Bro over Riskabekken

Park og idrett har satt i gang forarbeidet med å bygge bro over Riskabekken.