Så langt, men ikke lenger

Sjåføren feilberegnet høyden og fikk store problemer da han skulle passere jernbaneundergangen ved det gamle meieriet på Nærbø.