• Pål Christensen

Ferjemangel på Kvitsøy

Bønder mangler fôr til dyrene, og pendlere sliter med transporten.