Vil ta inn 120 mill. mer i eiendomsskatt

Dyrere SFO og økt eiendomsskatt lanseres som to tiltak for å dekke inn 175 millioner kroner som «mangler» i stavangerbudsjettet.