Vats-bonde ny leder i Rogaland Bondelag

Melke— og svinebonde Ole Johan Vierdal (47) fra Nedre Vats er valgt til ny leder i Rogaland Bondelag.