• Flere holdeplasser på Ruten flyttes. (Foto: Pål Christensen)

Legger ned tre holdeplasser

Mange holdeplasser flyttes, og tre holdeplasser legges ned. Ruten skal bli mer trafikksikker.