700 tok avskjed med Tormod Aniksdal

Tormod Aniksdal (25) blei gravlagt i dag.