• Viktor Klippen

Storåna flommet inn i byggegrop

Store nedbørsmengder i Storåna gjorde at entreprenørens sperringer på Vågen i Sandnes ble for lave. Byggegropen ble på kort tid fylt med vann.