• 92 brev til pasienter eller fastleger ble aldri sendt fra SUS. FOTO: Kristian Jacobsen

92 brev ble aldri sendt fra SUS

SUS foretar full gjennomgang av pasientjournalsystemet både for i år og eventuelt også for 2009. Feilen skal ikke ha ført til en mer alvorlig medisinsk situasjon for pasienter.