Tomatfestival på Finnøy

Tomatgartnerne på Finnøy fikk nylig gjennomgå for behandlingen av utenlandske arbeids— takere. Men i august skal tomatene feires på Judaberg.