Sandnes bedt om ta imot fleire flyktningar

Sandnes er saman med Stavanger, Randaberg og Sola oppmoda om å busetja 210 flyktningar i 2004.