- Vi skal kjempe videre

— Det som er sikkert, sier klubbleder Einar Risa, er at Rosenberg ikke skal legges ned.