Håper på ny vei for tungtrafikken raskt

Traseen for ny vei fra Kvernevik til Mekjarvikveien, og forslaget om å utvide havneområdet i Mekjarvik, skapte størst engasjement da høringsfristen til ny kommuneplan for Randaberg gikk ut tirsdag.