• Planen er at en egen bompengepakke for Jæren lblant annet skal utbedre dagens fv. 44, her ved innkjøringen til Bryne i rushtiden. Geir Sveen

D-dag for bompenger

Klepp er trolig klar. Hå har nesten sagt ja. Time kommunestyre svarer på direkten. En egen bompengepakke bare for Jæren kan være i boks innen neste tirsdag.