• Høyeste hastighet ble målt til 108 km/t i 60-sonen. Jon Ingemundsen

Fem mistet førerkortet i 60-sonen i Vindafjord

Høyeste målte hastighet i 60-sonen var 108 km/t.