- Ikkje gratis straum med det første

Sjølv om magasina til kraftprodusentane byrjar å bli fulle og somme renn over, så har kraftverksjef i Statkraft, Bjørn Sandvik, lita tru på at straumen blir gratis med det første.