• Vegvesenet kontrollerte tungtransporten ved Krossmoen kontrollstasjon.

Seks kjøretøy med skriftlige mangler

Statens vegvesen hadde mandag kontroll av tungtransport ved Krossmoen.