• Mons Skrettingland seier i eit intervju med Aftenbladet at han vil jobba for å finna store saker som kan samla breie fleirtal.

Dobbel utfordring for Skrettingland

— Du treng ikkje vera talknusar for å gå inn i statistikkar og sjå i kor mange kommunar Senterpartiet har seld sine politiske prinsipp, meiner Egil Ø. Nærland.