Mange oppgaver venter

Rådmannen mener at Sandnes kommune er i ferd med å ta igjen etterslepet på investeringer, og peker på at mange større byggeprosjekt ble fullført i fjor, men mange oppgaver og utfordringer står i kø.