• Pål Christensen

Russetoget passerte i historisk revy