• Dette er den mest omstridte plasseringen av nye bommer, etter Kryddergården på den indre veien mellom Vigrestad og Varhaug. Geir Sveen

Hå kan velte ny bomring

Rushtidsavgift som i en storby? Her ute? Når har vi rushtrafikk? Er det når vi jager kyr? Spør Terje Mjåtveit, en av flere sentrale politikere som håper Hå kan stoppe Jærens nye bomring.