Krev stopp for salet av stadion

Sal av 26 dekar av Bryne stadion til Forum Jæren er eit alvorleg brot på avtalen mellom fotballklubben og kommunen.