• Hans Kjetil Aas går fra offentlig sektor til privat næringsliv.

Fra kommunen til direktørjobb i ØsterHus

Kommunaldirektør Hans Kjetil Aas har sagt opp sin stilling i Sandnes kommune og starter i mai som øverste sjef for ØsterHus Tomter.