- Her blir vi flinkere

Nå er det kjekt å gå på skole på Frøyland.