• Lars Idar Waage

Gjemte brukerutstyr i barnebleie

Da kvinnen (25) som skulle besøke en innsatt ved Åna fengsel innså at hun var i fare for å bli oppdaget, kastet hun brukerutstyret sammen med en bleie i søppelbøtten på et av fengselets toalett.