Ingen kur mot korridorpasienter

Helseministeren og Helse Vest vil ha slutt på at pasienter ligger igangene ved syke— husene. - Her er ingenting forandret, sier SverreUhlving, direktør for medisinsk enhet ved SiR.