- Uaktuelt å kutte tog mellom de store byene

Jernbaneverket vil legge ned togtrafikk mellom storbyene hvis det ikke får mer penger. Bare lokaltrafikk og intercity-tilbudet på Østlandet er liv laga i dag, mener Jernbaneverket.