• Kåre Reiten (H) og Cecilie Bjelland (Ap) gav hverandre en klem straks møtet var slutt, men da levekårsstyret skulle bestemme hvor Stavanger skal gjøre av de utskrivningsklare pasientene fra sykehuset, var de ikke like enige. Til høyre Frps Sissel Stenberg. Anders Minge

Nå blir det flere fysioterapeuter

Det er nå politisk flertall i Stavanger for å opprette flere nye fysioterapi-stillinger som særlig skal jobbe med rehabilitering av eldre.