• Rambøll har holdt til i Sjøhagen i Hillevåg. Google

Rambøll legger ned i Stavanger

STAVANGER: Rambøll avvikler sitt kontor i Stavanger. 28 ansatte blir berørt.