Lover bedre busstilbud fra høsten av

Alexander Rügert-Raustein (MDG) er ny leder i fylkets samferdselsutvalg. Han lover forbedringer alt til høsten.

Alexander Rügert-Raustein har tro på bedre tider for bussen framover, ikke minst når Bussveien står ferdig i 2023.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Rügert-Raustein lar seg ikke overraske over tallene NAF og Tøi har fått fram.

– Dette er som forventet. Kollektivtilbudet på Nord-Jæren har blitt forsømt gjennom flere tiår. Nå kommer regningen, sier han.

Les også

Ny undersøkelse: Over halvparten i Stavanger-regionen har for dårlig kollektiv-tilbud

Les også

No skal dei endre bussprisane

Les også

Bussveien mellom Kvadrat og Sandnes blir utsatt

Les også

Betal bussturen etter hvor langt du reiser

Han kan likevel trøste kollektivbrukerne på Nord-Jæren med at det vil komme forbedringer i løpet av året.

– Det har blitt sagt mye om ekstramidlene som tilfalt Nord-Jæren i regjeringens bompengeforlik i fjor. 50 millioner som skal brukes til å sette ned billettprisene på tog og buss. I tillegg skal det fordeles 64 millioner til å forbedre rutetilbudet fra høsten av. Da vil det bli både flere direktebusser til Forus samt styrking av rutetilbudet blant annet fra Randaberg og Hundvåg inn til sentrum. Og enda har vi 21 millioner til å sette inn der det trengs mest. Personlig er jeg veldig glad for at det ligger an til en frekvensøkning på 10-bussen fra Randaberg og inn til byen. Der blir det avganger hvert kvarter i rushtiden, i stedet for hver halvtime, sier Rügert-Raustein.

Den nye lederen for samferdselsutvalget tror ikke på NAFs anbefalinger om å holde nye SUS utenfor 0-vekstkravet og å skille klarere mellom næringstrafikk og privatbiltrafikk.

– Byvekstavtalens viktigste målsetting er nullvekstmålet. Det har utviklet seg fra å være et framkommelighetsmål til hovedsaklig et klimamål i tråd med klimaforliket og Parisavtalen. At dette skal avgrenses til å gjelde privatbiler, står for fall. Nullvekst er utdatert. Nå trenger vi trafikkreduksjon, og det gjelder ikke bare for privatbiler inn i byområdet. All transport må ned, både i og utanfor byområdet, sier Rügert-Raustein.

Mens millionene til høsten kan gi noe forbedring, peker han på Bussveien som den store kollektive forbedringen der framme, ikke minst når det gjelder reisetid i konkurranse med bilen.

– I blandet trafikk vil en frekvensøkning egentlig bare bety flere busser som kommer for sent. På Bussveien vil bussene komme punktlig, og de kan kjøre uten å bli forsinket av køer. Det kommer til å bli et stort fremskritt. Det samme vil komforten for busspassasjerene. Jeg ser at Tøi mener at komfort ikke er så viktig for busspassasjerer. Det stemmer ikke helt med undersøkelsene her lokalt, sier MDG-politikeren.

Ikke overraskende er Rügert-Raustein skeptisk til om man kan oppnå stillstand eller nedgang i biltrafikken, når man nå har fjernet rushtidsavgiften.

– Jeg tror det relativt raskt vil tvinge seg fram nye tiltak, enten økte tilskudd i 100-millionersklassen til kollektivtrafikk eller gjeninnføring av for eksempel rushtidsavgiften. Det viser seg at på dette feltet er pisk 3–4 ganger mer effektivt enn gulrot. Jeg mener fortsatt at 95 prosent av befolkningen hadde levd godt med rushtidsavgiften. De med lav inntekt og småbarnsfamiliene, kunne man enkelt ha funnet rabattløsninger for, sier han.

Publisert: