• Finansminister Siv Jensen (Frp) åpnet Skatteklagenemda sine lokaler i 2020 Park-bygget på Forus i september 2016. I bakgrunnen skattedirektør Hans Christian Holte. Jon Ingemundsen

Problemer i kø for skattekontoret Siv Jensen la til Stavanger

2500 skatteklagesaker ligger i kø hos det nasjonale skattekontoret på Forus. Det vil kreve 20 nye årsverk og ta tre år å komme til bunns i klagebunken.