• Politiet i Stavanger frykter ikke en smitteeffekt fra Oslo som følge av voldshendelsene der forrige helg. Politiet

Politiet har avverget tre avtalte slåsskamper i Stavanger i høst

Politiet i Sør-Vest har opprettet politikontakter ved hver skole i Stavanger-området, og har av den grunn avverget alle avtalte slåsskamper blant ungdom etter sommeren.