• Base Propertys planlagte høyhus i Knud Holms gate fikk flere godord fra fylkespolitikerne enn fra Riksantikvaren. Schmidt Hammer Lassen

Høyhus ved St.Olav fikk skryt i fylket

Fylkesutvalget valgte å styre unna den hardeste kritikken fra både fylkesrådmann og riksantikvar da det 17 etasjer høye nybygget i Knud Holms gate ble behandlet tirsdag.