• Nye Sola kirke skal ligge mellom Kongshaugen og det nye rådhuset som er under bygging i Sola sentrum. Fasadematerialet blir betong mens søylene skal lages av tre. Brandsberg-Dahls arkitekter AS/ JAJA Architects APS
    Galleri

Nå bygges omstridt kirke i Sola

Fredag tas første spadestikk for ny kirke i Sola sentrum.