• Verken Bybane, Jernbane eller andre skinnegående kollektivløsninger er aktuelle til Ullandhaug og flyplassen på Sola. Morten Normann Almeland / Shutterstock

Legger skinnegående transport til Ullandhaug død

Samferdselsutvalget, med unntak av Venstre og SV, mener det ikke er smart å bruke mer tid og krefter på en skinnegående kollektivløsning til Ullandhaug. Et stort flertall i utvalget, 13 mot 2 stemmer, går imot skinnealternativet.