– Det sosiale er kjempeviktig for måltidene

Underernæring blant eldre er et utbredt problem. I et prøveprosjekt får hjemmeboende i Stavanger besøk av egne måltidsvenner.

Vennene Arne Larsen-Fløisvig og Marta Eliassen stortrives i lag med andre. På Skipper Worse møter de andre pensjonister for både drøs og en matbit. De tror det er en god idé at Stavanger kommune nå tester ut måltidsvenner som kan hjelpe eldre hjemmeværende til å få i seg mer mat. Foto: Jan Inge Haga

 • Andreas Veggeland
  Andreas Veggeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Ni sykepleierstudenter har i løpet av ni våruker hatt ansvar for å være måltidsvenn sammen med eldre hjemmeboende. Dette innebærer at studenten spiser sammen med pasienten og legger opp til god dialog og en fin ramme rundt måltidet for å oppnå større matglede.

Studentene har vært måltidsvenner hos eldre pasienter på Hundvåg, Storhaug, Tjensvoll og Madla. Til høsten utvides prosjektet til Hinna og Hillevåg. Finansieringen kommer fra kommunens innovasjons- og utviklingsmidler og utføres av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Rogaland i samarbeid med frisklivssentralen på Helsehuset og sykepleierutdanningen på UIS.

– God idé

– Det synes jeg er en veldig god idé for dem som ikke klarer annet enn å sitte hjemme, sier pensjonist Arne Larsen-Fløisvig. Han er en av flere som jevnlig møter opp på Skipper Worse både for trim og en matbit.

– Her kan vi drøse, skryte og lyge og få oss noe godt å spise, sier Larsen-Fløisvig mens han bretter vaffelen han har kjøpt i kafeen. Han synes det er viktig å komme seg ut og treffe andre og sier at det sosiale har mye å si for måltidsgleden. Marta Eliassen er enig.

– Det har alt å si å være sammen med andre. Vi er heldige som bor i Stavanger hvor det er så mange forskjellige ting vi kan være med på, sier hun.

De er begge en del av en fast vennegjeng som møtes jevnlig på Skipper Worse på Eiganes som er et sosialt treffpunkt for seniorer eid av Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Mange eldre underernært

– Vi vet at mange aleneboende eldre enten er underernært eller står i fare for å bli det. Underernæring fører til hyppigere fall, flere infeksjoner og utfordringer knyttet til medikamentbruk, sier rådgiver Tove Øie ved USHT. Hun er prosjektleder for måltidsvennprosjektet som ble startet opp i vår.

Aftenbladet fortalte nylig om nå avdøde Borgny Therese Opsahl som var alvorlig dehydrert da hun falt og havnet på sykehus. Borgny hadde hjemmesykepleier innom fire ganger daglig, men gikk likevel ned seks kilo på to uker. De pårørende merket en endring i Borgnys mentale tilstand de siste månedene hun levde. Hun glemte mer enn før, og var ikke så velfungerende som tidligere.

Kvinner utsatt

I 2013 ble det gjennomført en undersøkelse blant eldre hjemmeboende pasienter med demens eller kognitiv svikt i fire ulike bydeler i Oslo. Studien viser at underernæring er svært utbredt i denne pasientgruppen, spesielt blant kvinner.

Hele 46 prosent av de undersøkte pasientene var underernærte eller sto i fare for underernæring. Forskerne bak studien konkluderer med at det er avgjørende at helsepersonell og pårørende er kjent med risikofaktorene for underernæring og at nødvendige tiltak må settes i gang tidlig for å forhindre alvorlig underernæring og sykdom som følge av dette.

Måltidsvennprosjektet er i første rekke rettet mot hjemmeboende pasienter uten kognitiv svikt. Grunnen er at man i etterkant intervjuer pasientene for å forske på resultatene.

Kopierer Bergen

– Vi vil både se på om pasientene får bedre ernæring, men også om de opplever en forbedring i sosiale relasjoner, sier prosjektleder Tove Øie. Det er ennå for tidlig å si noe konkret om resultatene, men det foreløpige inntrykket er positivt.

– Noen av sykepleierstudentene har meldt om måltidsverter som har gått opp i vekt, og det er jo et positivt signal, sier Øie.

Bergen kommune har allerede innført en lignende ordning. Der kalles hjelperne for spisevenner og Bergen har nå satt av midler til dette i det ordinære driftsbudsjettet. Øie håper at en i fremtiden vil få midler til å engasjere måltidsvenner i Stavanger inn i handlings- og økonomiplanene.

Publisert:
 1. Eldreomsorg
 2. Eldre
 3. Helse
 4. Ernæring
 5. Stavanger kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Trafikkulykke ved Sola sjø - én person kjørt til legevakt

 2. Med samme regler som Ikea kunne 700 vært på konsert her. Det gjør sjefen forbannet

 3. Derfor kan det ta flere dager å få svar på koronaprøven

 4. Økning i innlagte koronapasienter. Flere under 60 år på respirator

 5. Koronababyer er ikke helt som andre babyer

 6. Dette mener ordføreren og kommuneoverlegen om rånetreffet på Sola