• Dette kan bli virkelighet også ved Gamlingen og ved Tjensvoll gravlund, hvis politikerne i utvalg for miljø og utbygging går inn for det. Anders Minge

Foreslår avgiftsparkering ved Gamlingen

Stavanger kommune kan komme til å innføre avgiftsparkering i området rundt Gamlingen for å finansiere nye p-plasser i området.