• Her i hamna skal den jærske kystkulturen takast vare på. Styreleiar i Jæren kystlag Olav Obrestad, Terje Kvitvær, Svein Obrestad og Bjørn Ådne Norland har venta lenge på klarsignal til å byggja kystkultursenter. Anders Minge

Her kjem kystkultursenter

Endeleg har fylkesmannen sagt ja. Det blir kystkultursenter i den freda Obrestad hamn. Eit område stappa av kultur skal få endå ein attraksjon.