• Hjelmeland får stadig bedre kommunikasjoner mot omverden. Ordfører Trine Danielsen og fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa var med på åpningen av Svotunnelen. Ryfast er under bygging og Årdalstunnelen planlegges. Jøsenfjordferja skal få bedre frekvens, og avløses på sikt av Jøsenfast. Tor Inge Jøssang

- Slå sammen kommunene i ytre Ryfylke

Det er gigantpotensiale i en ny regionkommune i ytre Ryfylke, hevder Geir Vinsand, en av landets fremste eksperter på kommunegrenser.