Ikke skremt av klagen

Å bli anklaget for tjenesteforsømmelse tar jeg ikke så veldig alvorlig, sier byplansjef Jan A. Bekkeheien i Sandnes kommune.